شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

تولید نوشیدنی های ویتامین سی و انرژی زا

BlackRoyal EnergyDrink

BlackRoyal Energy Drink

نوشیدنی گازدار انرژی زا با برند تجاری بلک رویال در بسته بندی قوطی 250 cc.