شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

تولید نوشیدنی های ویتامین سی و انرژی زا

تماس با ما

ارسال به:

نام و نام خانوادگی:

تلفن همراه:

آدرس ایمیل:

پیام:

کد امنیتی:

ورود کد امنیتی:

آدرس: ایران،شیراز،شهرک صنعتی بزرگ شیراز،بلوار پژوهش شمالی، خیابان 304 

تلفن: 07137742813

تلفن:07137742070

فکس:07137742151

جیمیل:Tajehnosh.co@gmail.com

ایمیل:info@tajehnoosh.com

  

Address:304Ave,North Pajohesh Ave,Shiraz Industrial State,Shiraz,Iran

987137742070+

987137742151+

987137742813+

Gmail:info@tajehnoosh.com