شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

تولید نوشیدنی های ویتامین سی و انرژی زا

چشمه آب گازدار

 

بله، چشمه‌های آب گازدار وجود دارند. این چشمه‌ها در مکان‌هایی وجود دارند که زیرزمین آن‌ها حاوی گازهای طبیعی مانند دی‌اکسید کربن، متان یا هیدروژن سولفید باشد. این گازها می‌توانند از طریق شکاف‌ها و منافذ در سنگ‌های زیرزمینی به سطح زمین راه پیدا کنند. 


چشمه آب گازدار

چشمه‌های آب گازدار در سراسر جهان یافت می‌شوند، اما بیشتر در مناطقی که فعالیت‌های آتشفشانی وجود دارد، رایج هستند. در آلمان، چشمه‌های آب گازدار در مناطقی مانند باواریا، هسن و زارلند یافت می‌شوند. در ایران در مناطق شمال غربی مانند آذربایجان و اردبیل یافت میشوند.

 

نحوه‌ی کارکرد چشمه‌های آب گازدار به این صورت است که گازهای طبیعی در زیرزمین با آب زیرزمینی مخلوط می‌شوند. این ترکیب زمانی اتفاق می‌افتد که آب زیرزمینی از طریق منافذ و شکاف‌ها در سنگ‌های زیرزمینی جریان می‌یابد. گازها می‌توانند از طریق این منافذ و شکاف‌ها به آب زیرزمینی نفوذ کنند و با آن مخلوط شوند.

اولین بار چشمه‌های آب گازدار در دوران باستان کشف شدند. در آن زمان، مردم از این چشمه‌ها برای اهداف درمانی استفاده می‌کردند. امروزه، چشمه‌های آب گازدار برای اهداف مختلفی از جمله گردشگری، تولید آب معدنی و استفاده در صنایع مختلف استفاده می‌شوند.

یکی از مشهورترین چشمه‌های آب گازدار در جهان، چشمه‌های آب گرم روم باستان است. این چشمه‌ها در قرن دوم قبل از میلاد کشف شدند و از آن زمان تاکنون مورد استفاده قرار می‌گیرند