شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

تولید نوشیدنی های ویتامین سی و انرژی زا

BlackRoyal Vitamin C

BlackRoyal

نوشیدنی گازدار ویتامین سی با برند تجاری بلک رویال در بسته بندی بطری شیشه ای 240 سی سی