شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

تولید نوشیدنی های ویتامین سی و انرژی زا

Dallas Vitamin C&D

  • Dallas

نوشیدنی های گازدار حاوی ویتامین C و D با برند تجاری دالاس در بسته بندی شیشه ی 240 میلی لیتر