شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

تولید نوشیدنی های ویتامین سی و انرژی زا

Black Jackson Vitamin C

BlackJackson Vitamin C

نوشیدنی گازدار ویتامین سی با برند تجاری بلک جکسون در بسته بندی بطری شیشه ای 240 سی سی