شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

تولید نوشیدنی های ویتامین سی و انرژی زا

BlackRoyal Vitamin C

BlackRoyal Vitamin C 500cc

نوشیدنی جدید گازدار ویتامین سی با برند تجاری بلک رویال در بسته بندی بطری پلاستیکی (pet) cc 500