شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

تولید نوشیدنی های ویتامین سی و انرژی زا

Black Jackson Vitamin C

نوشیدنی جدید گازدار ویتامین سی با برند تجاری بلک جکسون در بسته بندی بطری پلاستیکی (pet) cc 500