شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

تولید نوشیدنی های ویتامین سی و انرژی زا

Peak Energy Drink

Peak Energy Drink

نوشیدنی گازدا انرژی زا با برند تجاری پیک پرایم(PEAK prime) در بسته بندی قوطی 250 cc و شیشه 240 cc .