شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

تولید نوشیدنی های ویتامین سی و انرژی زا

Black Jackson Energy Drink Pet500

Black Jackson Energy Drink

نوشیدنی گازدارانرژی زا با برند تجاری بلک جکسون در بسته بندی بطری پت  500 cc.