شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

تولید نوشیدنی های ویتامین سی و انرژی زا

Basil Seed Melon 300cc

Basil Seed Melon

نوشیدنی بدون گاز تخم ریحان در طعم های مختلف میوه ای با برند تجاری دالاس در بسته بندی شیشه 300 cc