شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

شرکت تعاونی مواد غذایی تژه نوش

تولید نوشیدنی های ویتامین سی و انرژی زا

Dallas Vitamin C

 

  • Dallas
 

نوشیدنی های گازدار حاوی ویتامین C با برند تجاری DALLAS در بسته بندی قوطی 240 میلی لیتر